Projectes

Publicació en llengua catalana del llibre de Louis Cattiaux, Física i metafísica de la pintura.

Publicació en llengua catalana del llibre de Louis Cattiaux, Física i metafísica de la pintura.

Impulsar tallers i retirs d’art i espiritualitat. Recerca d'un espai per a la nostra iniciativa.

Impulsar tallers i retirs d’art i espiritualitat. Recerca d'un espai per a la nostra iniciativa.

Propostes artístiques fonamentadas en la recerca espiritual

Propostes artístiques fonamentadas en la recerca espiritual

Artistes actius amb perspectiva espiritual

Artistes actius amb perspectiva espiritual