Seleccionar página

Paraules que relliguen

Taller creatiu: Paraules que relliguen

Explora la teva creativitat a través de conceptes espirituals significatius.

Després de l’assistència a les diferents ponències, i ja dins el marc del taller creatiu, es va iniciar un procés artístic on cada assistent va expressar la seva particular manera d’interpretar els conceptes exposats.

A càrrec de Lluïsa Playà
Diplomada en Ciències religioses. Artterapeuta i mediadora artística.

La creació artística actua com a motor de coneixement en el sentit més ampli del desenvolupament personal. És un saber innat: l’art no necessita acumulació de coneixements. Tothom és capaç de crear, expressant-se de forma singular.

El nostre inconscient tendeix a treballar amb formes més que amb discursos, i les imatges o els gestos d’un treball creatiu troben en l’espai artterapèutic la possibilitat de ser, comunicar, evolucionar i transformar-se. És en l’acte de fer art que la persona dóna via lliure a les imatges del seu inconscient, fent-les visibles; i és actuant sobre aquestes imatges i transformant-les que es realitzen canvis en l’interior de la persona i en les seves relacions amb l’entorn social.

El taller de mediació artística és un escenari de llibertat on, al mateix temps, tots els escenaris expressius hi tenen cabuda. Cadascuna de les persones que hi participa reafirma un acte de llibertat i de trobada amb si mateixa a través de l’obra creativa. L’artterapeuta vetlla perquè això sigui possible, des del respecte, la no-intervenció i la no-interpretació de la producció artística de la persona.

Lluïsa Playà