Trinitat. Rublev. 1441

La tradició iconogràfica cristiana

Antón Oller

La paraula icona és d’origen grec (eikon) i significa imatge. A la Grècia clàssica amb aquesta paraula es designava la representació pintada, gravada o esculpida d’un personatge o d’algun esdeveniment important de la seva vida.

Trinitat. Rublev. 1441

La icona i la imatge prohibida

Raimon Arola

Professor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Membre investigador de La Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M.Haas.

Trinitat. Rublev. 1441

L’harmonia de les esferes, símbol d’una audició contemplativa

Josep Maria Gregori i Cifré

Musica Cælestis. Reflexions sobre Música i Símbol.
Tarragona: URV-Arola, 2012.

Trinitat. Rublev. 1441

La música i el sagrat

Josep Maria Gregori i Cifré

Reflexions sobre inspiració i creació en el context de la tradició cristiana occidental